1 productes
 ordenat:

BallCushion és un coixí d’estimulació propioceptiva útil per a persones amb hiperactivitat que els hi resulta difícil romandre assegudes i treballar concentrades. En persones amb TDAH o en procés de diagnòstic redueix de manera molt evident la seva hiperactivitat, on s’aprecia una disminució ostensible de les ocasions que necessita aixecar-se; BallCushion és capaç de proporcionar una posició dinàmica mentre estem asseguts.

També ajuda a combatre dolors lumbars o dorsals gràcies a proporcionar una postura anatòmica correcta mentre estem asseguts.

En un infant en edat escolar hi observarem un millor rendiment i un augment significatiu de la seva capacitat d’aprenentatge.

Vídeo BallCushion

Protac Ballcushion B38mm

127.00

Us costa quedar-vos asseguts a la cadira? Aquest és...